All posts filed under: Uncategorized

No 13 Contemporary Heftige Malerei

Installasjon,  Mars 2016. Strøk med akrylmaling henger fritt i rommet som kun sees fra gaten. Tittelen Heftige Malerei  har sitt utspring fra en kunstretning innen malerkunsten som oppstod mot slutten av 1970-årene med sentrum i Vest-Berlin. Stilretningen beskriver et ny-ekspresjonistisk maleri basert på et subjektivt billedspråk som […]

Leave a comment

JUMP – Halele Carol Bucharesti

Normaly, the use of a springboard is to lift an athlete into breathtaking numbers or over an obstacle. The springboard made ​​for Halale Carol is oversized. The main feature of a springboard is to give an extra boost, while this springboards size requiers multiple people […]

Leave a comment