Hus

House

Bildet er frå ei reise. Toget kjører langs elver og fjell og ute på jordene er det master som held oppe kablar som er fulle av straum.

Dette er ein diamant. Diamanten er hard, alle veit det. Det er barnelærdom. Du kan skjære i glas med ein diamant. Det er og hardt å drive med diamantsalg. Under diamanten har fuglane drete ned den grøne kalesjsa slik at den framstår like malerisk som eit Fredrik Værslev maleri av ei kalesje. Det meste er hardt.
Mor møter son. Tresnitt.
Sølvi. Treskulptur utført i einer.