Public

Fra 2012-15 var jeg kunstnerisk rådgiver/ konsulent for PNØ sin gjennomføring av kunstprosjektene ved Nytt Østfoldsykehus. Bildet over viser montering av Jone Kvie sitt arbeid. Kunstprosjektet besto av 5 større nyproduksjoner samt innkjøp av løskunst og remontering og installering av eksisterende samling i det nye bygget.

Kunstnere i prosjektet:

Trappehuset: Vind av John Audun Hauge

Ankomsttorget: Assembly av Jan Christensen og Marius Dahl

Vestibylen: Study of the Golden Section og Illumination av Lello//Arnell

Halvatriet: Lysglimt av Jone Kvie

Kapellet: Omformasjon av Sissel Berntsen og Gunn Harbitz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s